From Macedonia to North Macedonia: Social Constructivist Analysis of The Nation-State’s Transformation


Creative Commons License

TUNCER F. F., DEMİR B.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.10. Yıl Özel Sayısı, pp.5338-5370, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

North Macedonia, following the dissolving of Yugoslavia, in 1991 declared independence with the name Macedonian Republic but later revised its national identity because of resistance from Albania and Greece. This change of North Macedonia is particularly interesting because this country was not accepted with its original name, changed its national flag and had no choice but to partner a different community to its national identity. With this situation, North Macedonia verify the consideration of constructive approach which claimed that modern national identities were constructed within dailyhistorical cultural dynamics. Because theories like neo-realism and neo-liberalism are insufficient in explaining the transformation within the Balkans and North Macedonia after the Cold War and analysis of identity, norm and thoughts has been more important in international relations. Both its locat0ion and demographical structure as well as the identical transformation that it experienced, North Macedonia has been a country that should be investigated.
Kuzey Makedonya, Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 1991’de ‘Makedonya Cumhuriyeti’ ismiylebağımsızlığını ilan etmiş ancak içeride Arnavutların dışarıda da Yunanistan’ın direnci ile karşılaşınca,inşa etmeye çalıştığı ulus kimliğini revize etmek zorunda kalmıştır. Uluslararası toplumda ilan ettiğiisim ile tanınamayan, ulusal bayrağını değiştirmek zorunda kalan, kendi milletine ek olarak ülke içerisindeki başka bir milleti ulus kimliğe ortak etmekten başka çaresi olmayan ve son olarak da ülkeninismini değiştirmeyi kabul etmek zorunda kalan Kuzey Makedonya’nın yaşadığı bu dönüşüm dikkat çekicidir. Kuzey Makedonya bu durumu ile aslında inşacılık yaklaşımının ‘modern ulusal kimlikleringüncel-tarihsel kültürel dinamikler içinde inşa edildikleri’ savını doğrulamaktadır. Zira Soğuk Savaşsonrası Balkanlar’da ve özellikle de Kuzey Makedonya’da yaşanan dönüşümü açıklamakta neo-realizmve neo-liberalizm gibi materyal odaklı yaklaşımlar yetersiz kalmakta ve daha çok kimlik, norm ve düşüncelerin uluslararası ilişkilere etkisinin incelenmesi gerekmektedir. Gerek konumu, gerek demografik yapısı gerekse de yaşadığı kimlik dönüşümü ile Kuzey Makedonya, bu anlamda incelenmesi gereken ulusdevletlerin başında gelmektedir.