Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği


Creative Commons License

Özdemir O., Çevikalp S.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.9, pp.815-832, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 9
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Root Indexing, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.815-832
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to investigate the sustainability of three different variables – ecological deficit, economic growth, and private sector credits – that have an important role for the examination of the infrastructure of economic processes. In this direction, the sustainability of those variables in the Turkish economy has been analyzed through linear – ADF and KPSS – and non-linear – Fourier ADF, Fourier KPSS, Fourier GLS – unit root tests for three different periods covering 1987-2007 (pre-global crisis), 2008-2017 (global crisis), and 1987-2017 (whole period). The empirical findings show that the series of ecological deficit and economic growth are stationary at the level and the private sector credit is stationary at first difference within the framework of traditional/linear unit root tests. In addition, the test statistics of the series in sub-periods provides that the series are to a large extent stationary at the level in the presence of the implication of Fourier-type non-linear unit root tests, whereas the test statistics of whole periods emphasize that economic growth and private sector credits tend to return to the average at the first difference, contrary to the ecological deficit in which it is stationary at the level.

Mevcut çalışma iktisadi süreçlerin alt yapısının incelenmesinde önemli bir role sahip olan üç farklı değişkenin – ekolojik açıklık, ekonomik büyüme ve özel sektör kredileri – sürdürülebilirliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilgili çalışmada, Türkiye ekonomisinde mevcut değişkenlerin sürdürülebilirliği doğrusal – ADF ve KPSS – ve doğrusal olmayan – Fourier ADF, Fourier KPSS ve Fourier GLS – birim kök testleri aracılığıyla 1987-2007 (küresel kriz öncesi), 2008-2017 (küresel kriz süreci) ve 1987-2017 (tüm örneklem) dönemleri için üç farklı süreçte analiz edilmektedir. Elde edilen ampirik bulgular geleneksel/doğrusal birim kök testleri çerçevesinde ekolojik açıklık ve ekonomik büyüme serilerinin düzeyde, özel sektör kredisine ait serinin ise ilk farkında durağanlığını göstermektedir. Buna ek olarak, yapısal kırılmaları göz önünde tutarak uygulanan Fourier tipi doğrusal olmayan birim kök testleri için alt dönemlerde büyük oranda tüm serilerde düzeyde durağanlık elde edilirken tüm dönem test istatistikleri için ise ekolojik açıklığın aksine ekonomik büyüme ve özel sektör kredilerinin ilk farklarında ortalamaya dönme eğilimine sahip olduğu vurgulanmaktadır.