Çevrimiçi Yiyecek İçecek Platformları İçin Marka İlgileniminin, Kişisel ve Kurumsal Güvenin Tüketici İzni Üzerindeki Etkisi: Tüketicilerin Dışa Dönüklük Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü


ALIZADEHFANAELOO P.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.3, pp.2309-2324, 2022 (Peer-Reviewed Journal)