NURSES’ ROLES AND RESPONSIBILITIES IN APPLICATION OF ENHANCED EXTERNAL COUNTERPULSATION


BARIŞ EREN N., AYGÜN M., KARADAĞLI F.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.148-155, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Cardiac insufficiency and coronary artery diseases today have led to the development of new methods. One of these methods is Enhanced External Counterpulsation. This treatment method is not only effective and well-tolerated but also reliable and noninvasive. This technique, which is similar to intraaortic balloon pump in terms of its acute hemodynamic effects, also increases venous return. Enhanced External Counterpulsation treatment is performed with a professional team which includes a cardiologist, a physician assistant and a nurse who aretrained and experienced in this field. The nurse in the team has a lot of roles and responsibilities in the orientation, procedure and patient assessment phases of the treatment process. Although several studies have investigated the positive effects of Enhanced External Counterpulsation treatment on patients, no studies seem to have focused on the roles and responsibilities of nurses in the administration of the treatment. This review discusses nurses’ roles and responsibilities in the application of Enhanced External Counterpulsation.
Günümüzdeki kalp yetmezliği ve koroner arter hastalıklarındaki artış, yeni yöntemlerin gelişmesini gerekli kılmıştır. Bu yöntemlerden biri de Güçlendirilmiş Eksternal Kontrpulsasyon’dur. Bu tedavi yöntemi efektif ve iyi tolere edilebilmesinin yanında güvenli ve noninvazif bir tekniktir. Akut hemodinamik etkileri bakımından intraaortik balon pompasına benzeyen bu teknik aynı zamanda venöz dönüşü de arttırmaktadır. Güçlendirilmiş Eksternal Kontrpulsasyon tedavisi, profesyonel bir ekip ile beraber yürütülmektedir. Ekip; kardiyoloji uzmanı, bu alanda eğitim almış ve deneyim sahibi hemşire ile asistan hekimden oluşmaktadır. Ekip içerisinde yer alan hemşirenin tedavi sürecindeki uyum, işlem ve hasta değerlendirmesi aşamalarında birçok rol ve sorumluluğu bulunmaktadır. Güçlendirilmiş Eksternal Kontrpulsasyon tedavisinin hastalar üzerine olumlu etkisini inceleyen araştırmalar olmasına rağmen tedavinin uygulanmasında hemşirelerin rol ve sorumluluklarını ele alan bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bundan dolayı bu derlemede hemşirelerin Güçlendirilmiş Eksternal Kontrpulsasyon uygulamasında rol ve sorumlulukları tartışılmıştır.