Annelerin Borderline Kişilik Örüntüleri ile Çocuklarının Reddedilme Duyarlılığı, Öfke ve Saldırganlıklarına Dair Bir Literatür İncelemesi (A Literature Review on Borderline Personality Patterns of Mothers and Their Children’s Sensitivity to Rejection, Anger, and Aggression)


FARAJİ H., TARIM S.

Atatürk University Journal of Women's Studies, vol.4, no.2, pp.36-44, 2022 (Peer-Reviewed Journal)