Impact of Airbnb on the Gentrification Process: The Case of Rasimpaşa Neighborhood in Kadıköy


Creative Commons License

Uzgören G., Türkün A.

PLANLAMA, vol.28, no.2, pp.154-170, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.14744/planlama.2018.29491
  • Journal Name: PLANLAMA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.154-170
  • Keywords: Airbnb, gentrification, displacement, globalization
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

The urban tourism sector, which has developed in parallel with neoliberal urban policies in both developed and developing countries, is one of the fastest growing service sectors in the world. For this reason, demand for accommodation in urban centers has also increased. Airbnb, a popular web application, is one of the tourist accommodation options that have become popular over the last 5 years. This study explored the relationship between houses/rooms rented through the Airbnb system and gentrification, based on field work conducted in the Rasimpaşa neighborhood of Kadıköy. Airbnb offers a new business and capital accumulation opportunity to homeowners, tourism companies, and investors, but it is alleged that the growth of Airbnb has also led to longterm inhabitants being indirectly displaced and further gentrification. Mixed research methods were used in this study. First, quantitative data was obtained from the data system at airdna. com, insideairbnb.com, and sahibindex.com. A survey of 90 people was also performed, and in-depth interviews were conducted with 10 participants in the neighborhood. The data from the field work revealed that the number of young people and the student population in the neighborhood have increased substantially, in parallel with the number of rooms/houses rented through Airbnb in the last 5 years. In addition, the unit price (m2 ) increase in the Rasimpaşa neighborhood has grown in comparison with other neighborhoods in Kadıköy. The increasing number of cafes and restaurants has contributed to a continuous decrease in the number of shops that meet the daily needs of local residents, and the neighborhood is gradually transforming into a place for tourists and short-term tenants. As a result, long-term residents and other local people are being indirectly displaced and the process of gentrification is becoming apparent. It is important to examine the effects of platforms such as Airbnb on urban spaces and local communities in a world becoming increasingly digitalized, as well as the various dynamics of the gentrification process.
Gerek gelişmiş ülkeler, gerekse gelişmekte olan ülkelerde, neoliberal kentsel politikalar doğrultusunda gelişen kentsel turizm sektörü,dünya genelinde en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden biridir. Bunedenle, kent merkezlerindeki konaklama alanlarına olan talep deartmıştır. Özellikle son beş yıldır popülerleşen Airbnb, turistlerinkonaklama seçeneklerinden biridir. Bu çalışma, Airbnb aracılığı ilekiralanan evlerin soylulaşma ile olan ilişkisini Kadıköy RasimpaşaMahallesi’nde gerçekleştirilen saha araştırması ile keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Airbnb’nin, yatırımcılar, turizm şirketleri veevini kiraya veren ev sahipleri için yeni bir iş ve birikim fırsatı sunduğu; ancak Airbnb kullanımındaki büyümenin, uzun vadeli sakinlerindolaylı olarak yerinden edilmesine ve kentlerin soylulaşmasına yolaçtığı iddia edilmektedir. Çalışmada karma araştırma yöntemlerikullanılmıştır. Öncelikle airdna.com, insideairbnb.com ve sahibindex.com’daki veri sisteminden Airbnb arzı ve yıllar içindeki değişimi,yıllara göre kiralık konut m2 birim fiyat değişimi gibi niceliksel verilerelde edilmiştir. Bunun yanında, Rasimpaşa Mahallesi’nde 90 kişi ilebir anket çalışması, 10 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır.Saha çalışmasından elde edilen veriler, mahallede genç ve öğrencinüfusunun (özellikle Erasmus öğrencisi) giderek yoğunlaştığını veAirbnb ile kiralanan oda veya ev sayısının son beş yılda önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Ayrıca, Rasimpaşa Mahallesi’ndeki kiralık konut m2 birim fiyat artışı, Kadıköy’ün diğer ilçeleri arasında öneçıkmaktadır. Öte yandan sayıları gittikçe artan kafe ve restorantlar,yerel halkın gündelik ihtiyaçlarını karşıladıkları dükkanların sayısınınher geçen gün azalmasına ve mahallenin turistler ve kısa dönemkiracılar için düzenlenen bir alan hâline gelmesine neden olmaktadır.Sonuç olarak uzun vadeli kiracılar ve yerel halk dolaylı olarak yerinden edilmekte ve bir soylulaşma süreci başlamaktadır. Bu bağlamda,dijitalleşen dünyada Airbnb gibi platformların kent mekânı ve yereltopluluklar üzerine etkisi ile soylulaşma sürecinin farklı dinamikleriniampirik veriler ile ortaya koymak önemli görülmüştür.