Perception of Inanimate Objects in the Context of Personalization: A Quantitative Research in the Example of the Mobile Phone


SEZER N., ER S., SAVAŞ S., TUNÇAY E., ALTUN B. N. İ., ELMACIOĞLU G., ...More

Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.2, pp.1285-1306, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.40457
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1285-1306
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to reveal in the context of personification of the perception of mobile phone in the mind of individuals. When the meanings that it contains in the concept of perception are considered, it expresses an abstract conceptualization. It is accepted that the concept of perception, which indicates the meaning created by an event, fact or object in the mind and emotions of the individual, differs in accordance with the individual's individual characteristics, regardless of the event, phenomenon or object. Perception is a complex and difficult concept to define and embody each individual in thecontext of the fact that he/she is ‘single’ and ‘unique’. It is known that the most general definition of the conceptualization process of perception is closely related to the concept of image defined as ‘mental representation of sensory information’. In this context, while focusing on the concept of sensation and perception in the first part of the study; then, the concepts of personificiation and image were focused. In the last part of the study, questions were asked regarding the perception of mobile phones in the minds of individuals. These questions are about the perception of personalizing the mobile phone. The main problem of the research has been that the mobile phone has become an indispensable object of daily life and attempts to establish symbolic interactionism through this object. Based on this problem in the research, the answer to "If the cell phone was a person, what would its physical and personal characteristics be like?" was tried to be searched and according to the findings, it was found that individuals have perceptions about mobile phones similar to their physical and personality traits.
Bu çalışma cep telefonunun kişileştirilmesi bağlamında bireylerin zihninde nasıl bir algılamaya sahip olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Algı kavramı içinde barındırdığı anlamlar bütününe bakıldığında soyut bir kavramsallaşmayı ifade etmektedir. Birolay, olgu ya da nesnenin bireyin zihninde ve duygularında yarattığı anlama işaret eden algı kavramının söz konusu olay, olgu ya da nesneden bağımsız olarak bireyin kendine özgü özellikleri doğrultusunda farklılık gösterdiği kabul edilmektedir. Algı, her bir bireyin ‘tek’ ve ‘biricik’ olma gerçeği bağlamında düşünüldüğünde tanımlanması ve somutlaştırılması karışık ve zor bir kavramdır. Algının kavramsallaştırılması sürecinin en genel tanımıyla ‘duyumsal bilgilerin zihinsel temsili’ olarak tanımlanan imaj kavramıyla yakından ilintili olduğu bilinmektedir.Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde algı ve algılama kavramına odaklanılırken; sonrasında kişileştirme ve imaj kavramına odaklanılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise cep telefonunun bireylerin zihnindekialgılanmasına yönelik sorular sorulmuştur. Bu sorular cep telefonunu kişileştirme algısı üzerinedir. Araştırmanın temel problemi, cep telefonunun gündelik hayatın vazgeçilmez bir nesnesi haline gelmesi ve bu nesne üzerinden sembolik etkileşimciliğin kurulmaya çalışılması olmuştur. Bu problemden hareketle araştırmada “Cep telefonu bir insan olsaydı fiziksel ve kişisel özellikleri nasıl olurdu?” sorusuna yanıt aranmaya çalışılmış ve elde edilen bulgulara göre cep telefonu hakkında bireylerin kendi fiziksel ve kişilik özelliklerine benzer algılara sahip olduğu saptanmıştır.