Saf internet bankalarının finansal analizi: Güney Kore (Kakao Bank, K Bank) ve İngiltere (Atom Bank, Monzo Bank) tecrübesi


Creative Commons License

ÖCAL H.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.10, no.1, pp.41-57, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de henüz uygulaması bulunmayan Güney Kore ve İngiltere’de faaliyet gösteren öncü saf internet bankalarının oran analizi yöntemiyle finansal performanslarını ölçmektir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de de saf internet bankalarının faaliyet göstermesi kuvvetle muhtemeldir. Bu çalışmanın hem düzenleyici kurumlara hem de bu iş modelini tercih eden bankalara ışık tutması hedeflenmektedir. Güney Kore bankaları Kakao Bank ve K Bank 2018-2020 yıllık malî verileri FSS (Financial Supervisory Service) Financial Statistics Information System ‘inden, İngiltere’nin bankaları Atom Bank ve Monzo Bank’ın 2018-2020 arası yıllık malî verileri ise ilgili bankaların yıllık finansal raporlarından alınmıştır. Kakao Bank, kârlılık, gelir/gider dengesi ve ölçek ekonomisinden faydalanma açılarından konumuz diğer saf internet bankalarına örnek bir modeldir. Kakao Bank faaliyete geçtikten iki yıl sonra ölçek ekonomisinden yararlanarak kâra geçmeyi başarmıştır. K Bank, Atom Bank ve Monzo Bank’ın faaliyet giderlerinin yüksekliği ve yeterli aktif büyüklüğüne erişememiş olmalar yaşadıkları temel zorluklar olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle faaliyet giderlerini karşılayacak faaliyet geliri yaratamamaktadırlar. Bu bankalar aktiflerini kârlı bir şekilde büyüttüğü ve faaliyet giderlerini düşürdüğü ölçüde hedeflediği kârlılığa erişebilecektir. Monzo Bank’ın net faiz dışı gelirlerini arttırma yöntemleri ise diğer saf internet bankalarına örnek olabilecek kadar başarılı bulunmuştur.