MACHINE LEARNING IN THE FILM INDUSTRY AND THE RISE OF DATA-BASED FILMMAKING


Creative Commons License

Zengin F.

6. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (BILTEK-VI), Malatya, Turkey, 16 - 18 September 2022, pp.857-858

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.857-858
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Yapay zekâ teknolojilerinin yaratıcı endüstrilerde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu teknolojileri kullanmaya başlayan yaratıcı endüstrilerden biri de film sektörüdür. Sözgelimi bazı Hollywood stüdyoları, film projesinin yapım öncesi gişe başarısını tahmin edebilen makine öğrenimine dayalı algoritmaları kullanmaya başlamış ve bunu çeşitli ortaklıklarla duyurmuştur. Son yıllarda ise yapay zekâ teknolojileri sinemanın mutfağına da girerek film yapım süreçlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum beraberinde yapay zekanın film yapımının iş akışında söz sahibi olacağı ve çoğu görevi üstlenerek insana ait sanatsal yaratım sürecini etkisizleştireceği tartışmalarına neden olmuştur. Dolayısıyla güncel teknolojilerin sinema ile olan yakınsamasını takip etmek sinemanın geleceğini anlama adına önemli hale gelmektedir. Bu çalışma film endüstrisinde yapay zekânın güncel uygulama alanlarını ve ortaya çıkan yeni yaklaşımları serimlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Gene Youngblood’un “Expanded Cinema” (Genleşen/Genişleyen Sinema) kavramından hareketle 2020 sonrası film endüstrisine yapay zekâ uygulamalarına odaklanmaktadır. 2020 – 2022 (Eylül) tarihleri arasında arama motoru Google Haberler üzerinden (belirlenen anahtar kelimelerle) konuyla ilişkili haberlerin belge kaynak taraması yapılmış, ortaya çıkan veriler film yapımının üç temel aşaması “PreProduction” (Yapım Öncesi), “Production” (Yapım) ve “Post-Production” (Yapım Sonrası) üzerinden sınıflandırılmış ve tartışılmıştır. Bu veriler üzerinden de film endüstrisinin güncel hareketleri yakalanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, yapay zekâ tabanlı teknolojilerin özellikle de makine öğreniminin film üretim sürecinde kullanımının arttığı ve bu teknolojilerin yardımcı bir araç olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bu bağlamda yapay zekânın film endüstrisinde yaratıcı başat bir unsur olarak henüz söz sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca makine öğreniminin film üretim biçimini derinden etkileyebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğu bu çalışmada ortaya konulmuştur.