The Effects of Sentiment and Confidence Indices on Financial Markets: An Application on BIST 100


KÖSE A. K., AKKAYA M.

Bankacılar, vol.27, no.99, pp.3-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 99
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Bankacılar
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3-15
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Investors intution and emotions, investor's systematic errors in financial decisions, psychological and emotional factors such as cognitive dissonance lead to irrationality and anomalies in prices. Investor sentiment and psychology leads to understand the phenomenon in financial markets thats couldn't be explained by traditional theory. Many variables related to investor sentiment have been studied. Consumer expectations and confidence is most important in these variables. The studies on the effects of consumer confidence in Turkey have been started in near past. The effects of consumer confidence idexes as an investor sentiment indicator on BIST100 return index have been studied by us. As a result, TC Central Bank Real Sector Confidence Index and general conditions, last 3 mont order subindices as an investor sentiment indicator in Turkey have been influences on stock returns.
Yatırımcıların sezgi veya duygularıyla hareket etmesi ve finansal kararlarında sistematik yargısal hatalar yapmaları, bilişsel çelişki gibi çok sayıda psikolojik ve duygusal faktörler, finansal piyasalarda irrasyonaliteye ve açıklanamayan fiyat hareketlerine neden olmaktadır. Yatırımcı duyarlılığı ve psikolojisi, finansal piyasalarda geleneksel teori ve hipotezlerle açıklanamayan olguların anlaşılmasını sağlamıştır. Yatırımcı duyarlılığını temsil eden birçok değişkenler yapılan çalışmalarda kullanılmıştır. Bu değişkenlerden en önemlisi tüketici beklentileri ile güvenidir. Türkiye'de güven endeksinin piyasalar üzerine etkisi üzerine çalışmaların yakın bir geçmişte başladığı görülmektedir. Bu çalışmada yatırımcı duyarlılığını yansıtan tüketici güven endekslerinin ve alt endekslerinin "BIST100 Getiri Endeksi" üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Türkiye'de yatırımcı duyarlılığı göstergesi olan güven endekslerinden "TC Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi'"nin ve alt endekslerinden genel gidişat ve son 3 aylık sipariş, başka bir ifadeyle yatırımcı beklenti ve endişelerinin hisse senedi getirileri üzerinde etkisinin bulunduğu görülmüştür.