Standardization of occupational accident indicators of the Social Security Institution between 2012-2020


Creative Commons License

Koçali K.

3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 10 November 2021, pp.82-83

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82-83
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

The growth in the industries of developed nations is directly proportional to the progress they have made in occupational health and safety, and the biggest indicator is the minimization of the number of work accidents. Within the scope of this study, worker data for the years 2012-2020 were obtained from the Social Security Institution. By analyzing the data, the occupational accident weight rates and occupational accident frequency rates for years were determined without making any sectoral discrimination. Results: Between 2012-2020, occupational accident frequency rate was 347.25%; the work accident severity rate increased by 43.79% on a daily basis. Due to the insignificance of the increase between the occupational accident frequency rate and the occupational accident severity rate, a statistical study was conducted for the standard incidence rate of the value variables at the 95% confidence interval. With the prohibition of dismissal under the conditions of the Covid-19 pandemic, the results that did not reflect the truth were obtained in the calculations of the occupational accident severity rate due to the fact that the worker did not go to the workplace even though he was actively registered as an active employee in the SSI system.
Gelişmiş milletlerin sanayilerinde meydana gelen büyümeler iş sağlığı ve güvenliği konusunda ortaya koydukları ilerlemeler ile doğru orantılı olup en büyük gösterge iş kazası sayısının en aza indirgenmesidir. Bu çalışma kapsamında 2012-2020 yılları arasındaki işçi verileri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilmiştir. Veriler analiz edilerek sektör ayrımı yapılmadan yıllara ait iş kazası ağırlık oranları ve iş kazası sıklık hızları belirlenmiştir. Bulgular: 2012-2020 yılları arasında iş kazası sıklık hızı %347,25; iş kazası ağırlık oranı ise gün bazında %43,79 artış göstermiştir. İş kazası sıklık hızı ile iş kazası ağırlık oranı arasındaki artışın anlamsız olmasından dolayı ortaya çıkan değer değişkenlerin standart insidans oranı için %95 güven aralığında istatistiksel çalışma yapılmıştır.Covit-19 pandemi şartlarındaki işten çıkartma yasağı getirilerek işçinin faal olarak SGK sisteminde aktif çalışan olarak kayıtlı olmasına rağmen iş yerine gitmemesinden dolayı iş kazası ağırlık oranı hesaplamalarında gerçeği yansıtmayan sonuçlar çıkmıştır.