ÜNİVERSİTELER LİGİNDE OYNAYAN AMERİKAN FUTBOLU OYUNCULARINDA FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİN MEVKİLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Pekeren M. H., Malkoç M.

12. Uluslarası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 19 November 2023, vol.5, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 5
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversiteler liginde oynayan Amerikan Futbolu oyuncularında vücut kompozisyonu,

esnekliği, alt ekstremite anaerobik gücü, diz ekstansiyon/fleksiyon kuvveti, ayak bileği plantar fleksiyon/dorsifleksiyon

kuvveti, aerobik kapasite, solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvveti parametrelerini oynadıkları mevkiye göre

kıyaslamaktır.

Yöntem: Bu araştırmaya 17-28 yaş aralığında 45 sporcu dahil edildi. Bireyler oynadıkları pozisyona göre çizgi oyuncuları,

çizgi arkası oyuncuları ve hız oyuncuları olarak gruplara ayrıldı. Tüm katılımcıların vücut kompozisyonu, alt ekstremite

esnekliği, diz ekstansiyon/fleksiyon kuvveti, ayak bileği plantar fleksiyon/dorsifleksiyon kuvveti, alt ekstremite anaerobik

gücü, aerobik kapasitesi, solunum kas kuvveti ve pulmoner fonksiyonları değerlendirildi.

Bulgular: Amerikan futbolu oyuncuları mevkilerine göre spor yaşı, boy uzunluğu, diz ekstansiyon kuvveti diz fleksiyon

kuvveti, ayak bileği plantar kuvveti, diz ekstansiyon/fleksiyon kuvveti oranı, solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvveti

değerlendirme sonuçları karşılaştırıldığında aralarında istatistik açıdan anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). Toplam vücut

ağırlığı, beden kitle indeksi, vücut yağ oranı, vücut kas kütlesi parametrelerinde mevkiler büyükten küçüğe çizgi, çizgi

arkası ve hız oyuncuları şeklinde sıralandı. Vücut kas oranı parametresinde ise sıralama büyükten küçüğe hız, çizgi arkası

ve çizgi oyuncuları şeklinde oldu (p<0,05). Ayak bileği dorsifleksiyon kuvveti ve ayak bileği plantar/dorsifleksiyon oranın

da ise çizgi ve hız oyuncuları çizgi arkası oyuncularından anlamlı olarak daha iyi sonuçlar aldı. Diz ekstansiyonu, diz

fleksiyonu, ayak bileği plantar fleksiyonu ve ayak bileği dorsifleksiyonunun toplam vücut ağırlığına oranlarında ise hız

oyuncuları, çizgi ve çizgi arkası oyuncularından anlamlı olarak daha iyi sonuçlar aldı. Aerobik kapasite parametrelerinde

gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere büyükten küçüğe hız, çizgi arkası ve çizgi oyuncuları şeklinde

sıralandı (p<0,05). Esneklik ölçümlerinde hız oyuncularının diğer iki gruptan istatistiksel olarak anlamlı şekilde iyi

sonuçlar aldığı görüldü (p<0,05). Alt ekstremite anaerobik güç ölçümlerinde çizgi oyuncularının diğer iki gruptan

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük skorlar aldığı görüldü (p<0,05).

Sonuç: Üniversiteler liginde oynayan Amerikan Futbolu oyuncularını oynadıkları mevkilere göre karşılaştıran daha fazla

çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Futbolu, Esneklik, Vücut Kompozisyonu, Aneorobik Güç, Aerobik Kapasite, Kas Kuveti,

Solunum Fonksiyonları, Solunum Kas Kuvveti