Maslow’un Gözünden ”Kendini Gerçekleştiren İnsan”


Creative Commons License

Yüceol N.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.84-91, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.84-91
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Neoklasik Yönetim döneminin önde gelen isimlerinden Abraham Maslow, yönetim ve organizasyon alanında son derece önemli katkılar sağlamış değerli bir bilim insanıdır. Yaşadığı dönemde insan faktörüne ilişkin yaklaşımları, motivasyon teorilerine katkıları ve psikoloji alanındaki çalışmaları alanın gelişimine değerli katkılar sağlamıştır. Bu çalışma ile Abraham Maslow’un “İnsan Olmanın Psikolojisi” adlı eseri, Yönetim ve Organizasyon bakış açısıyla, kitap eleştirisi yapmak üzere incelenmektedir. Eser; insan sağlığı ve hastalığı, insanın gelişimi, kendini gerçekleştirme ihtiyacının ne olduğu ve hangi durumlarda karşılandığı, kendini gerçekleştiren insanın özellikleri ve sağlıklı insanın özellikleri konularını irdelemiştir. Yazar dili oldukça etkili şekilde kullanmış ve akademik bir dil kullanarak kaleme aldığı bu eser ile sadece kendi dönemine değil, gelecek dönemlere de ışık tutacak bir yapıt ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında giriş bölümünde: yazarın bu eseri yaratmak ile neyi amaçladığı, kitapta ele alınan konuların hangi alana ve döneme ait olduğu, eserin dil ve anlatım yönünden özellikleri ele alınmıştır. Analiz ve değerlendirme bölümünde: yazarın biyografisi, alana kazandırdığı diğer çalışmaları, kitabın bölümlerinin tanıtımı yapılmıştır. Sonuç ve tartışma bölümünde: eserin hangi yönetim evresinde, hangi paradigma açısından kaleme alındığı, nasıl bir katkı yarattığı, diğer yönetim teori ve yaklaşımlarına nasıl bir katkıda bulunduğu değerlendirilmiştir.