Ship named Gerede in the History of Turkish Maritime


Açikgöz R.

Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu, Bolu, Turkey, 3 - 05 November 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Türk Denizciliği ve Gerede Gemisi

Ramazan AÇIKGÖZ 1

1 İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avcılar, İstanbul

racikgoz@gelisim.edu.tr

ÖZ

Türkiye; dünya coğrafyasının en stratejik ve jeopolitik bir bölgede bulunmasının yanında, en güzel girintili ve çıkıntılı kıyılara sahiptir. Ülkemizin bu konumu ve durumu itibarıyla da Türkiye Cumhuriyeti, gemilerin yükleme ve boşaltma yaptıkları limanları olan bir liman devleti, girintili ve çıkıntılı kıyıları ile bir kıyı devleti ve denizlerimizle beraber dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı dolaştıran gemileriyle de bir bayrak devletidir.  Şanlı Barbaros ve Turgutların torunları ve aynı zamanda Köroğlu’nun torunlarının yaşadığı şehir olan Gerede’nin denizcilik ve denizcilik tarihimizdeki yeri ve önemi çalışma ile vurgulanmıştır.

Ülkemizde 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde yaşanan elim depremlerde Bolu ili çok etkilenmiştir. Depremin neden olduğu olumsuz koşullardan Bolu ilinde en çok etkilenen ilçe Düzce olmuştur. Bu itibarla depremin etkilerinin azaltılması amacıyla 09.12.1999 tarihinde Düzce, Bolu’dan koparılarak il olmuştur. 09.12.1999 tarihinden itibaren de Düzce’nin il olmasıyla Bolu’nun denize açılan kapısı olan Akçakoca ilçesi, Düzce ilinin sınırları içinde kalmıştır. Bu tarihten itibaren de Bolu ili, denizde kıyısı olmayan bir il konumuna düşmüştür. Halen Batı Karadeniz bölgesinde denizle kıyısı da bulunmayan şirin Bolu şehrinin Gerede ilçesinin Türk denizciliğindeki yeri çalışmada ortaya konulmuştur. Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi(UNCLOS) ve Denizcilik Örgütü’ne (IMO) göre bir bayrak devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait GEREDE isimli bir gemi dünya denizlerinde Türk bayrağını dolaştırdığı gibi Bolu’nun şirin ilçesi olan GEREDE’nin ismini geminin her iki bordasında(sancak-iskele) ve geminin pupasında taşımıştır. Bu şehrimizin dünya denizlerinde ve limanlarında ilçemizin tanınmasını sağlamıştır. Gemilere geleneksel olarak genellikle bayan isimleri konmakta iken dünya denizlerinde Türk bayrağını taşıyan GEREDE isimli gemiye Bolu’nun ilçesi Gerede’nin isminin verilmesi nedenleri ortaya konmuştur.

GEREDE isimli bir geminin dünya denizlerinde Gerede ilçesinin ismini taşıması Türk denizcilik tarihi ile Bolu ili, Gerede ilçesinin tarihi ve Gerede halkı açısından önem taşımaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Gerede, Gemi, Bolu, Denizcilik