EFFECTS OF FOOD ADDITIVES ON MICROBIOTA


Creative Commons License

Bayram M., Ozturkcan S. A.

GIDA, vol.45, no.5, pp.1030-1046, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 45 Issue: 5
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15237/gida.gd20070
  • Journal Name: GIDA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1030-1046
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Microbiota is expressed as the community of microorganisms and intestinal microbiota begins tochange and develop with birth. Nutrition can affect the microbiota by providing the necessarynutrients for bacteria, changing the microenvironment and modulating the composition andfunctions of bacteria. Since the early 20th century, important changes have been seen in the diets,especially consumption of processed foods began popular hence consumptions of food additives,added to almost all these foods, have increased. The effects of some dietary components such ascarbohydrates, fats, proteins and phytochemicals on microbiota have been evaluated but the effectof food additives on microbiota is still uncertain. Today, although there are upper limits for manyfood additives, studies suggesting that they may affect health negatively. Therefore, it is important toraise awareness of the society by comprehensively evaluating their effect on microbiota. The aim ofthis review is to collect the studies, determining the effects of food additives on gut microbiota in 3groups (as sweeteners, emulsifiers and other additives) and to evaluate them comprehensively withcurrent approaches.
Mikrobiyota, mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk olarak ifade edilmektedir ve bağırsak mikrobiyotası doğum ile birlikte değişmeye ve gelişmeye başlamaktadır. Beslenme, bakteriler için gerekli besinleri sağlayarak, mikro çevrelerini değiştirerek ve kompozisyonları ile fonksiyonlarını modüle ederek mikrobiyota üzerine etkiler gösterebilmektedir. 20. yüzyılın başlarından beri insanların diyetlerinde önemli değişiklikler görülmeye başlanmış olup özellikle işlenmiş gıdalara yönelmeleri sonucu tüm bu vb. gıdalara eklenen katkı maddelerinin tüketimleri artış göstermiştir. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve fitokimyasallar gibi bazı diyet bileşenlerinin mikrobiyota üzerine etkisi değerlendirilmiştir fakat gıda katkı maddelerinin mikrobiyota üzerine etkisi belirsizliğini korumaktadır. Günümüzde birçok gıda katkı maddesi için belirlenmiş üst limitler olsa da sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündüren çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle mikrobiyota üzerine etkisini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek toplumu bilinçlendirmek önem arz etmektedir. Bu derlemenin amacı gıda katkı maddelerinin bağırsak mikrobiyotası üzerine etkilerini inceleyen literatürde bulunan çalışmaları 3 grup halinde (tatlandırıcılar, emülsifiyerler ve diğer katkı maddeleri olarak) bir araya toplayıp güncel yaklaşımlar ile kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir.