Öğrencilerin Mobil Kozalanma Davranışlarının Analizi: İzmir Örneği


Candemir A., Zalluhoğlu A. E., A., Karslı C.

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, vol.2, no.1, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal)