SEMIOTIC ANALYSIS OF USING TV SERIAL CHARACTERS IN ADVERTISEMENTS: MİMESİS AND FREUDIAN APPROACH INTERACTION


KOÇAK S., TÜPLEK S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.3, pp.176-212, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Advertising is a communication method that is used by introducing time and place and paying its fee, which is used in different ways to introduce a product or brand to the target audience and to communicate various marketing activities. The brands and products that try to convey their messages to their target audiences in many different ways in print, visual, audio and digital media channels are required to use many applications in order to create the effect they want between thousands of messages. The use of people who are famous in publicity and who can lead the society is a known and frequently applied method. Thus, the brand or product to the consumer to love and "your favorite person uses this product, you use it" message is given. These people are the real and known people we often come across in social life. In advertising films, the use of popular series or movie characters is a more common method in the last decade. There are psychological and sociological effects on the substructure of the use of film characters as if they were real persons. In this study, in the framework of the concept of mimesis considered by the psychoanalyst Sigmund Freud's concepts of id, ego and superego, it is tried to examine the possible effects of the use of series characters in advertising films on target audiences. In this context, the ads played by characters of three different TV serial were analyzed using the method of ''Film Analysis with the Steps of Seiler ''. As a result, it is tried to use the TV serial characters that the commercials show as real, and the perception of the products and brands that they want to create on the target groups from a Freudian perspective.
Reklamlar bir ürünün veya markanın hedef kitlelerine tanıtılması ve çeşitli pazarlama çalışmalarının iletilmesiiçin günümüzde çok farklı yöntemlerle kullanılan, zaman ve yer satın alınması ve ücretinin ödenmesi suretiyleişleyen bir iletişim yöntemidir. Basılı, görsel, işitsel ve dijital medya kanallarında farklı pek çok yöntemle,mesajlarını hedef kitlelerine iletmeye çalışan markalar ve ürünler, binlerce mesaj arasından sıyrılıp, istediklerietkiyi yaratabilmek için birçok uygulamayı kullanmak durumundadırlar. Reklam filmlerinde ünlü ve toplumaliderlik edebilecek kişilerin, sanatçıların, tanınmış kişilerin, sevilen kişilerin kullanılması bilinen ve sıkçauygulanan bir yöntemdir. Böylece marka veya ürünü tüketicisine sevdirmek ve “sevdiğiniz kişi de bu ürünükullanmaktadır, siz de kullanın” yönlendirmesi yapılmaktadır. Çoğunlukla bu kişiler gerçekte de toplumsalhayat içerisinde rastladığımız, gerçek ve bilinen kişiliklerdir. Reklam filmlerinde sevilen dizi veya filmkarakterlerinin kullanılması ise son on yılda karşımıza daha sık çıkan bir yöntemdir. Film karakterlerininreklamlarda gerçek kişi imiş gibi kullanılmasının alt yapısında psikolojik ve sosyolojik olarak etkiler vardır.Bu çalışmada psikanalist Sigmund Freud’un id, ego ve süper ego kavramları ile “taklit” olarak ele alınan“MIMESİS” kavramı çerçevesinde reklam filmlerinde dizi karakterlerinin kullanılmasının hedef kitlelerdekiolası etkileri irdelenmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, seçilen Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Erkenci Kuşdizi filmlerinin karakterinin oynadığı reklamlar Seiler’in adımları kullanılarak çözümlenecektir. Sonuçta,reklam filmlerinin sanal gerçek gibi gösterilen dizi karakterleri kullanılarak ürün ve markaların yaratmakistedikleri algının hedef kitlelere iletilmesindeki amaç, “Freudyen” bir bakış açısıyla ortaya konulmayaçalışılmaktadır.