STRATEJİK LİDERLİĞİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL SANAYİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


DURMAZ Y., DEMİR F. B.

Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, no.9, pp.1-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal)