Damage Catalogue Software and the Role of Architecture & Architects: A Comprehensive Review


Creative Commons License

Dallı M., Soyluk A.

JOURNAL OF ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS, vol.9, no.Özel Sayı, pp.22-40, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu bilimsel makale, hasar kataloğu yazılımının kapsamlı bir incelemesini sunar ve yapısal hasarın analiz edilmesi ve belgelenmesi bağlamında mimari alıntıların önemini araştırır. Mimari tasarımların artan karmaşıklığı ve verimli hasar değerlendirmesinin artan önemi ile özel yazılım araçlarının kullanımı hayati hale gelmiştir. Bu çalışma, çeşitli hasar kataloğu yazılım uygulamalarını incelemekte ve mimari alıntıların doğru ve güvenilir belgeleme sağlamadaki rolünü vurgulamaktadır. Bulgular, veri yorumlamayı geliştirmek, bilgi transferini kolaylaştırmak ve yapısal analiz ve tasarım alanında disiplinler arası iş birliğini teşvik etmek için mimari alıntıları hasar kataloğu yazılımına entegre etmenin önemini vurgulamaktadır.