Uluslararası Sözleşme Metinleri Kapsamında: Ciddi Ölçüde Sınır Aşan Çevresel Kirliliğe Neden Olma Yasağı Üzerine Gelişmelerin Değerlendirilmesi


Koru O.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.289-314, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çevre hukuku, son yıllarda gelişme göstermiş ve uluslararası boyut kazanmıştır. Ülkelerin sınırlarını aşan çevre kirliliklerinin varlığı, bu gelişmenin sebeplerindendir. Uluslararası çevre hukukunun kaynaklarından birisi, teamüllerdir. Ciddi ölçüde sınır aşan çevresel kirliliğe neden olma yasağı, bu teamüllerden biri ve en önemlisidir. Bu çalışmada, uluslararası çevre hukukunun en önemli teamülü olan bu kuralın geçmişi ve bugünü incelenecektir. Ciddi ölçüde sınır aşan çevresel kirliliğe neden olma yasağı gereği devlet, oluşturduğu çevresel kirlilik sınırlarını aşıp başka bir devlete zarar verdiğinde bu zararı karşılamakla yükümlüdür. Öncesinde, bu zararın oluşmaması için gereken tüm önlemleri almak da devletin yükümlülüklerindendir. Sınır aşan zararlara başlıca; hava kirliliği, su kirliliği, petrol kirliliği ve nükleer faaliyetler sebep olmaktadır. Uluslararası sözleşme metinlerinde ciddi ölçüde sınır aşan kirliliğe neden olma yasağı ile ilgili birçok hüküm yer almaktadır. Bu hükümler tarihsel açıdan incelenecektir.