Elektronik Sivil İtaatsizlik Bağlamında Hacktivizmin Meşruluğu Üzerine


Creative Commons License

Çetin Öztürk Ö.

in: The Latest Approaches in Communication Sciences, Ulaş Başar Gezgin, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.223-243, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Özgür Yayınları
  • City: Gaziantep
  • Page Numbers: pp.223-243
  • Editors: Ulaş Başar Gezgin, Editor
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

As digital tools have been used to protest and influence policy, activists' repertoire of collective action has changed. Hacking is one of the forms of action used by activists. The use of hacking as an activist tactic with a political motivation is called hacktivism. However, as the act of hacking crosses legal boundaries, the legitimacy of hacktivism and the contexts in which it can be understood as an acceptable form of activism are debated. Some studies of the legitimacy of hacktivism highlight the relationship between hacktivism and the concept of civil disobedience. The fact that civil disobedience is a type of action based on deliberate disobedience of the law for political and social reasons brings to the agenda that the illegal aspect of hacking can be treated as disobedience to the prohibition of access to digital systems. This has led to the conceptualization of hacktivism as a politically motivated act of hacking as electronic civil disobedience. This study examines the context in which hacktivism can be understood as a form of electronic civil disobedience and its legitimacy as electronic civil disobedience. To this end, the paper first discusses the conceptual treatment of hacktivism with historical examples and then discusses the theoretical treatment of civil disobedience in the context of its legitimacy. Finally, the concept of electronic civil disobedience and the limits of evaluating hacktivism on a legitimate ground are revealed. Conceptually, the study argues that hacktivism, as the transfer of civil disobedience into virtual space on a legitimate ground, should be considered electronic civil disobedience.

Dijital araçların politikayı etkileme ve protestonun araçları olarak kullanılmasıyla birlikte kolektif eylemler için aktivistlerin eylem repertuarı dönüşmeye başlamıştır. Hack de aktivistlerin kullandığı eylem türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Politik bir motivasyonla hacki aktivist bir taktik olarak kullanmaya dayanan eylem biçimleri hacktivizm olarak nitelendirilmektedir. Ancak hack fiilinin yasal sınırları aşması nedeniyle hacktivzmin meşruluğunun ne olduğu ve hangi bağlamlarda kabul edilebilir bir aktivizm olarak kavranabileceği tartışmalıdır. Hacktivizmin meşruluğu bağlamında yürütülen çalışmaların bir kısmı hacktivizmin sivil itaatsizlik kavramıyla olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Sivil itaatsizliğin yasaya politik ve sosyal bir nedenle bilerek uymamaya dayanan bir eylem türü olması; hackin yasadışı alana taşan yanının da dijital sistemlere izin giriş yasağına itaatsizlik şeklinde ele alınabileceğini gündeme getirmektedir. Bu durum, hacktivizmin politik bir motivasyona sahip bir hack eylemi olarak, elektronik sivil itaatsizlik olarak kavramsallaştırmasını beraberinde getirmiştir. Çalışmanın kapsamında hacktivizmin hangi bağlamda elektronik sivil itaatsizlik biçimi olarak kavranıp kavranamayacağı ve elektronik sivili itaatsizlik olarak meşruluğunu sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle hacktivizmin kavramsal olarak nasıl ele alındığı tarihsel örnekleriyle ele alınmakta ve sonrasında sivil itaatsizliğin nasıl teorize edildiğine meşruiyeti bağlamında tartışılmaktadır. Son olarak ise elektronik sivil itaatsizlik kavramı ve hacktivizmi meşru bir zeminde değerlendirmenin sınırları ortaya konmaktadır. Kavramsal olarak çalışma, meşru bir zeminde sivil itaatsizliğin sanal uzama taşınması olarak hacktivizmin, elektronik sivil itaatsizlik olarak ele alınmasının gerektiği savlamaktadır.