Dinî ve Ahlaki Konulu Bir Eser: ”Risâle-i Uğru Abbâs” [06 Mil Yz A 8101 Nüshası]


KORKMAZ BULUT T.

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.177-211, 2020 (Peer-Reviewed Journal)