A Field Survey Regarding the Use of Production Management Strategies and Policies in Crisis Management


ÖZDEN K., ERDOĞDU D., GÜL S.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.23-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the periods of crisis, there are many possibilities regarding uncertainties and surprises. The continuity of organizations’ life depends on the protection from the possible hazards and conversion of these risks to some kind of opportunities. Therefore, in terms of constantly and globally changing environmental conditions, success chances of enterprises that do not pay adequate importance to the policies and practices of production, can be considered as limited. In this study, the strategies, policies and techniques which can be applied by enterprises to take competitive advantage in the environment of crisis is discussed. A questionnaire which was specially created for this work is applied. The conclusions of survey identify the appropriate and competent production strategies and policies against the crisis and its severe impact on enterprises
Kriz dönemleri, belirsizlikler ve sürprizlerle doludur. Bu dönemlerde örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, olası tehlikelerden korunmalarına ve bu tehlikeleri fırsatlara dönüştürebilmelerine bağlıdır. Dolayısıyla, sürekli değişen çevre koşulları karşısında uygun üretim politika ve uygulamalarına önem vermeyen işletmelerin başarılı olma şansları oldukça düşüktür. Bu çalışmada, kriz ortamlarında işletmelerin kalite, maliyet, hız ve esneklik gibi rekabet avantajlarından yararlanabilmeleri amacıyla uygulayabilecekleri üretim yönetimi strateji, politika ve teknikleri ele alınmaktadır. Bu amaçla yapılan anket uygulaması ile işletmelerin krize karşı uyguladıkları üretim yönetimi stratejileri ve politikalarının neler olduğu ve bunların önem dereceleri belirlenmeye çalışılmaktadır