Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştirma


ÇÖP S., ÖZTÜRK Y.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.37-68, 2017 (Peer-Reviewed Journal)