Rekreasyonel Spor İyi Oluş Ölçeği (RSİOÖ) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


KOÇ M. C.

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR), vol.9, no.4, pp.86-97, 2022 (Peer-Reviewed Journal)