Research on the Local Residents’ Attitudes towards Tourism: The Case of Huser Plateau


Creative Commons License

Acuner E., Kucuk K., Ergin E.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.266-283, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.266-283
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: No

Abstract

Tourism has considerable potential for developing rural areas, which cannot be developed in different sectors. However, it is vital to get the residents’ opinions and support before taking a step for such a development because tourism development without the residents’ support, which is stated to be one of the most important stakeholders for destinations, will not be sustainable in the long term. Based on these explanations, this study aims "to determine the views and attitudes of the residents of Huser Plateau regarding the tourism development in their region." The theoretical background of the study is based on the theory of social change. The population of the study consists of the inhabitants of Huser Plateau. The data of the study were obtained with the "Tourism Impact Attitude Scale" developed by Lankford and Howard in 1994. The study is survey research, which is one of the descriptive research models. In line with the data obtained from the study, it was concluded that the residents’ general attitude towards the development of tourism in the Huser Plateau was positive. However, it can be said that there are some problems to be solved in Huser Plateau, such as infrastructure problems, transportation, and environmental problems.
Turizm, farklı sektörlerde gelişme imkânı bulunmayan kırsal bölgelerin kalkınması için dikkate değer bir potansiyel taşımaktadır. Ancak böyle bir gelişme için adım atılmadan önce yerel halkın görüş ve desteğinin alınması önem arz etmektedir. Zira destinasyonlar için en önemli paydaşlardan birisi olarak belirtilen yerel halkın desteğinin olmadığı bir turizm gelişimi uzun dönemde sürdürülebilir olmayacaktır. Çalışmanın amacı Huser Yaylası sakinlerinin bölgelerindeki turizm gelişimine ilişkin görüş ve tutumlarını belirlemektir. Çalışmanın teorik alt yapısı sosyal değişim teorisine dayandırılmaktadır. Çalışmanın evrenini Huser Yaylası sakinleri oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Lankford ve Howard tarafından (1994) geliştirilen “Turizm Etki Tutum Ölçeği” yardımıyla elde edilmiştir. Çalışmanın yöntemi betimsel araştırma modellerinden birisi olan tarama araştırmasıdır. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda yerel halkın Huser Yaylası’nda turizmin gelişmesine yönelik genel tutumlarının olumlu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Huser Yaylası’nda ulaşım başta olmak üzere alt yapı sorunlarının ve çevresel sorunların varlığı göz ardı edilmemesi gereken hususlardandır.