"How Emotional Intelligence Affects Organizational Identification: A Research and Recommendations for Organizations"


Creative Commons License

Turhan Ö., Kesken S. C.

INTERNATIONAL ACADEMIC STUDIES CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2023, pp.218-235

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.218-235
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Duygusal Zekâ Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Etkiler: Bir Araştırma ve Örgütlere

Öneriler

Dr. Öğretim Üyesi Özge Turhan1 , Prof.Dr. Sezer Cihan Kesken1

1İstanbul Gelişim Üniversitesi


Bu çalışma duygusal zekânın örgütsel özdeşleşmeye etkisinin saptanması amacıyla

gerçekleştirilmiştir. Mavi ve beyaz yakalı işgörenlerden oluşan örneklem grubu

vasıtasıyla araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya gönüllülük eden işgörenler farklı

sektör ve farklı şirketlerde çalışmaktadır. 350 gönüllüden data toplanmıştır. Analizler

214 geçerli ankete uygulanmıştır. Hipotezler korelasyon ve regresyon analizleri

vasıtasıyla doğrulanmıştır. Çalışmanın değişkenlerine yönelik gerçekleştirilen

korelasyon analizine göre; iki değişken arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Bu ilişkinin pozitif yönlü ve yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Yani duygusal

zekânın örgütsel özdeşleşmeyi artırdığı saptanmıştır. Duygusal zekânın duygularını

yönetme alt boyutunun korelasyon katsayıları incelendiğinde bu ilişkide daha yüksek

güce sahip olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen regresyon analizine göre örgütsel

özdeşleşmeye etki gücü en fazla olan bağımsız değişkenin duygusal zekânın alt

boyutlarından duygularını yönetme olduğu saptanmıştır. En fazla etki gücü olan alt

boyut olan duygularını yönetmenin β değeri incelendiğinde %80.8 olduğu tespit

edilmiştir. Bulgulara göre örgütsel özdeşleşmedeki % 69.9’lık değişimin bağımsız

değişkene bağlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; değişkenler arasında anlamlı ilişki,

ve etkileşim olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Örgütsel Davranış, Duygusal Zekâ, Örgütsel

Özdeşleşme.