DISCOURSE OF FATE AND FREE WILL ACCORDING TO THE INEVITABLE END IN THE MATRIX


ACAR Y.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.5, pp.17-27, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Matrix is a term used in mathematics and engineering and it is a series of numbers ranked on a plane. The Latin meaning of the Matrix is the womb that the only place in the world where one feels most secure and comfortable, and sleep continuously isolated from the realities of the outside world. Matrix means a highly developed form of a computer- generated program. Thanks to the developments in modern technology, without the "outside world", perceptions can be seen very realistic. There are very special effects and very technological elements in the movie, yet here, it is going to be criticized fate and free will with its philosophical background. This paper will also be motivated by two significant issues; predestination(fate) and free will. Both of them will be examined through both on the symbols and the choices of the characters and the study will be passed over the protagonist in the body part of the article. Neo and certain biblical or religious elements. Finally, addition to the all questions which mentioned next chapeters, the study will especially try to respond the questions of, “If we believe in God and we confirmed to obey God’s orders, then can we say that we have any freedom of choice? ”
Matrix, Bir düzlemde sıralanan sayı diziminin matematikte vemühendislikte kullanılan bir terimdir Matrix. Kelimenin kökeninebaktığımızda Latince “rahim” anlamına geldiğini görürüz. Rahim bireyinkendini rahatta ve güvende hisettiği, sürekli bir uyku halinin mevcutolduğu, dış dünya ile bağlantısının olmadığı daha da ötesi kendineyarattığı alternatif gerçekliğin bağlamsal olarak hissedildiği en alternatifpozisyon. Bununla birlikte Matrix, bir bilgisayar programının son derecegelişmiş bir formu anlamına da gelebilmektedir. Başka bir ifade ile Matrixbilgisayar dünyasının kendisidir. Modern teknolojideki gelişmelersayesinde, "dış dünya" olmadan, algılarımızın dış dünyadakigerçekçiliklerle karşılanabilir. Film sinematopografik olarak farklıkamera açıları, farklı yöntemlerle ön plana çıkmasına karşın, bu çalışmadaha çok filmin görülmeyen ya da yorumlanması gereken kısmı olanfelsefi bakış açısı ile karakterler üzerinden kader ve özgür irade konularıtartışılacaktır. Karakterlerin seçimi ve özelikle ana karakter olan Neo’nunseçimlerinin önceden belirlendiği mi yoksa gerçekten bütün kararmekanizmasının Neo’nun kendi iradesi ile gerçekleştiği sorgulanılacaktır.Film de yoğunlukta olan dini göndermelerde kader ve özgür iradebaşlıkları altında incelenecektir. Çalışma da farklı sorulara cevaplarbulunacak ama en önemlisi belirgin olan sorunun araştırılması vetartışılması ele alınacak veçıkan sonuca göre cevaplanılacak. Özellikle"Tanrı'ya inanıp O’nun emirlerine uymayı onayladıysak, özgür iradedenbahsedebilirmiyiz? "sorusuna cevap-lar bulmaya çalışılacak.