An Inter-Genre Short Film Example in the Light of Genre Theory: Suçlular


Kırbacı O.

2. Ulsuslararası Film Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 17 October 2023, pp.46-47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.46-47
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

In cinema, as in all branches of art, the concept of "genre," which can be defined in the simplest terms as common sets of codes in terms of form and content, is an important element. The concept of genres, which is defined differently from various perspectives by many names in the literature, is not only traditional but also innovative within itself. Genres have always been in a kind of negotiation between their formation and evolution, bridging the gap between producers and their audience. The postmodern perspective has intersected and blended different genres on a common ground over time, resulting in concepts like "inter-genre" and "hybrid genre" emerging as a result. Interactions between genres have offered new narrative possibilities by transforming genres in pure positions.

Within the scope of this study, the film "Suçlular (2020)" directed by Serhat Karaaslan, has been chosen as an example to illustrate the difficulty and scarcity of achieving inter-genre aspects in short films due to their form, possibilities, and limitations, especially when compared to feature-length films. The reason for selecting the film "Suçlular" as an example is that, in addition to the film's success with both the director and the audience, it is based on a true story, and it showcases inter-genre transitions. In this context, the film "Suçlular" has been examined using qualitative research methods in order to answer the question, "How can inter-genre aspects be achieved in a short film?" within the context of genre theory and inter-genre concepts.

As a result of the study, it has been found that the film "Suçlular" addresses numerous societal issues and makes deliberate choices in terms of form and content, leading to transitions between drama and thriller genres. It achieves this through elements such as set design, camera angles, character development, and visual imagery.

Keywords: Genre Theory, Inter-genre, Short Film, Suçlular

Sanatın tüm dallarında olduğu gibi sinemada da en yalın tabirle, biçim ve içerik açısından ortak kod kümeleri olarak tanımlanabilecek “tür” kavramı önemli bir unsurdur. Literatürdeki birçok isim tarafından farklı perspektiflerden farklı tanımlamalara sahip olan türler kavramı, gelenekçi ve gelenekçi olduğu kadar kendi içinde yenilikçidir. Oluşumlarında ve değişimlerinde türler, üretici ve alıcı kitlesi arasında her zaman bir çeşit uzlaşı konumunda olmuştur. Postmodern anlayış, zaman içinde farklı türleri ortak bir paydada kesiştirmiş/birbirine karıştırmış, bunun sonucunda “türlerarasılık” ve “melez tür” gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Türlerarası etkileşim, ari konumdaki türleri değiştirip dönüştürerek yeni anlatı olanakları sunmuştur.

Çalışma kapsamında, formu, imkân ve sınırlılıkları gereği uzun metraja göre türlerarasılığın sağlanmasının daha zor ve örneklerinin daha az olduğu kısa film türünden, yönetmenliğini Serhat Karaaslan’ın yaptığı Suçlular(2020) filmi örneklem olarak belirlenmiştir. Suçlular filminin örneklem olarak seçilmesinin sebebi ise, filmin yönetmeni ve seyircisi nezdinde ‘başarısının’ arkasında gerçek bir hikâyeye dayanmasının yanı sıra, türlerarası geçişin görülmesidir. Bu kapsamda Suçlular filmi, “tür teorisi” ve “türlerarasılık” kavramları bağlamında; “Bir kısa filmde türlerarasılık nasıl sağlanır?” sorusunu cevaplayabilmek amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak incelenmiştir.

Çalışmanın sonucunda, Suçlular filminde birçok toplumsal konuya değinilmesinin yanı sıra, biçim ve içerik açısından bilinçli tercihlerle dram ve gerilim türleri arasında geçişlerin olduğu; bunu yaparken dekor, kamera açıları, karakter yaratımı, imgesel unsurlardan yararlandığı bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tür Teorisi, Türlerarasılık, Kısa Film, Suçlular