Gelir Dağılımı Sorunu ve Politikaları


Creative Commons License

Özdemir O., Yalçıntaş S.

in: Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları-1, Hüseyin Naci Bayraç,Emrah Doğan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.19-55, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.19-55
  • Editors: Hüseyin Naci Bayraç,Emrah Doğan, Editor
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

İktisadi süreçlerin temelinde yatan dinamizmin en temel sonuçlarından birini gelir dağılımı üzerinde yarattığı etki oluşturmaktadır. Gelir dağılımı sorunsalı ise üzerinde tartışmaların çok yönlü bir biçimde devam ettiği bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Bu çerçevede, ilgili çalışmanın temel odak noktasını gelir dağılımı sorununun oluşumuna yol açacak potansiyel faktörlerin Türkiye ekonomisi içindeki yerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, ilgili çalışmada toplam ulusal gelirin emek ve sermaye kesimi arasındaki bölüşümü üzerinden dört ana başlık altında Türkiye’de yaşanan gelir dağılımı sorununa ait çözüm politikaları üretilmeye çalışılmaktadır. Özellikle fonksiyonel gelir dağılımı yaklaşımı çerçevesinde ve emek payı özelinde bu faktörler şu şekilde sıralanabilir (i) ekonomik açıklık bağlamında küreselleşmenin etkisi, (ii) teknolojik ilerleme düzeyindeki değişimler, (iii) özelleştirme uygulamaları ve (iv) mal ve emek piyasalarına yönelik politik uygulamalardaki değişimler. Ayrıca, ilgili çalışma mevcut faktörleri dört ana başlık altında düzenlenen stilize olgularla açıklamaktadır. Bu başlıkları ise (i) makro ölçekli değişkenlerin etkisi, (ii) finansal değişkenlerin etkisi, (iii) emek kesimine yönelik etkiler ve (iv) bölüşüme ait etkiler oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular Türkiye ekonomisinde gelir dağılımı sorunsalının gelecek dönemli artışına işaret etmekte ve buradan yola çıkarak mevcut sorunun çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir