Effect of bromelain treatmant on some chemical and microbiological properties of pastrami during storage period


GÜRBÜZ Ü., DOĞRUER Y., NİZAMLIOĞLU M., ATASEVER M., KAYAARDI S.

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.13, no.2, pp.91-98, 1997 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was done to determine the effect storage period on chemical and microbiological properties of pastrami samples which prepared the meat samples applied various bromelain solutions (0.25, 0.50 and 1.0 %). Significant differences among the pastrami samples on the humidity, TBA and aw values were determined on the 1st, 30th and 60th days of experiment respectively. Microbiologically, the number of general, Staphylococcus-Mlcrococcus and Lactobacillus microorganisms of pastrami samples did not change significantly during the storage period. In conclution, it was determined that bromelain treatment did not effect on chemical and microbiological properties of pastrami samples during the storage period.
Araştırma,çeşitli oranlardaki (% 0.25, 0.50 ve 1.0) bromelin solüsyonlarında bekletilen etlerden yapılan pastırmaların depolama sırasındaki kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini belirlemek amacıyla yapıldı. Depolama süresince pastırma numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre 1. günde rutubet miktarı, 30. günde TBA sayısı ve 60. günde aw değeri bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik muayene bulgularına göre de genel canlı, Staphylococcus-Mıcrococcus ve Lactobacillus mikroorganizma sayılarında görülen farkın önemli olmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuçta bromelin uygulamasının depolama sırasında pastırmanın kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine önemli bir etkisinin olmadığı kanaatine varıldı.