Bulanık Bilişsel Haritalama İle Yalın Dönüşüm Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi


Tüylü D.

BİLİM-TEKNOLOJİ-YENİLİK EKOSİSTEMİ DERGİSİ , vol.3, no.2, pp.108-119, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Her geçen gün gelişen, değişen ve büyüyen tekstil sektöründe rekabet koşulları güçleşmektedir. Bu süreçte yalın üretim çalışmalarının önemi de sürekli artmaktadır. İşletmelerin teknik bilgi ve donanımları, üst yönetimin desteği, çalışan katılımı gibi konular bu süreçte oldukça büyük önem taşımaktadır. Bunların yanı sıra yalın uygulamaların başarısında kullanılan yöntem ve metotları müşteri ile ilişkilendirme, yalın yaklaşımı tedarikçilere yaymak, eğitim ve öğrenme, gibi çeşitli faktörler yer almaktadır. Bu çalışma ile tekstil sektöründe yalın uygulama-implementasyon başarı faktörleri incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak kapsamlı bir literatür çalışması ile yalın başarı faktörleri belirlenmiştir. Kullanılacak yalın başarı faktörlerinin belirlenmesinin ardından bulanık bilişsel haritalama (BBH) yöntemi yardımıyla yalın başarı faktörlerinin yalın dönüşüme etkileri tespit edilmiştir. Sonrasında yalın dönüşümde etkili olan faktörler için öncelik sıralaması ve faktörlerin ağırlıkları analiz edilmiştir.