21. Yüzyıl Kafe İç Mekan Tasarımlarında Görülen Aynılaşmanın İncelenmesi


Creative Commons License

Öztürk T., Irmak Y.

Uluslarası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi, Niğde, Turkey, 17 - 18 June 2019, pp.228

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.228
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde kafe iç mekan tasarımlarının büyük bir bölümünde küreselleşme etkisi ile kullanıcı beklentileri de bu yönde olduğu için kullanılan mobilya, aydınlatma, teknik donatı, malzeme kullanımı, yapısal ve dekoratif öğeler bağlamında benzer eğilimler ve aynılaşma görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; günümüz kafe iç mekan tasarımlarında görülen benzer eğilimi ve mekansal tasarımlarda tekrar eden unsurları tespit etmek, kullanıcıların mekan tercihlerini yaparken hangi unsurları göz önünde bulundurduğunu analiz ederek kullanıcı davranışlarını anlamak, kullanıcı beklentilerinin ve tercihlerinin kafe iç mekan tasarımı üzerindeki etkisini ölçmek ve günümüzde yaygın olarak kullanılan kamusal mekanlardan biri olan kafelerin iç mekan tasarımında geldiği noktayı tespit etmektir. Çalışmanın yöntemi; alan araştırması yöntemidir. Buna göre; Karaköy semti, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi örneklem olarak seçilmiştir. Bu bölgeden seçilen kafelerin iç mekanında kullanılan mekansal öğeler; mobilya, aydınlatma, teknik donatı, malzeme kullanımı, yapısal ve dekoratif öğeler bağlamında incelenerek ortaya çıkan veriler doğrultusunda kafe iç mekan tasarımları birbirleriyle karşılaştırılmış ve benzerlikleri saptanmıştır. Modernizmle başlayan ve günümüzde de devam eden küreselleşme, endüstrileşme, ticaret, turizm, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler tüm Dünya’da toplumları etkileyerek mekansal özellikleri, işlevi, kimliği ve kültürü değişime uğratmış ve aynılaşmayı da (benzeşme, tek tipleşme, homojenleşme) beraberinde getirmiştir.