The use of semi-synetic casings in tulum cheese production and effects of vacuum packaging on quality


TEKİNŞEN O. C., NİZAMLIOĞLU M., KELEŞ A., ATASEVER M., GÜNER A.

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.14, no.2, pp.63-70, 1998 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Experimental tulum cheese samples were produced according to the traditional method. The use of syntetic packaging materials and the effects of vacuum packaging on the quality properties were investigated. It is concluded that syntetic casings can be used as a packaging material for the tulum cheese. But cheese should be stored in the conditions of having high relative humudity. As vacuum packed samples had better in chemical, microbiological and sensory properties than the non-vacuumed ones, vacuum packaging can also be used effectively in packing the tulum cheese.
Araştırmada, alışılagelen yöntemle deneysel olarak üretilen tulum peynirlerinin ambalajlanmasında yarı sentetik kılıfların kullanılabilme imkanları ve vakum ambalajlamanın peynirin kalite niteliklerine etkisi araştırılmıştır. Tulum peynirlerinde ambalaj materyali olarak sentetik kılıfların kullanılabileceği fakat sentetik kılıfta muhafaza edilen peynirlerin yüksek rölatif rutubete sahip ortamlarda muhafaza edilmesinin gerekli olduğu gözlemlenmiştir. Sentetik kılıflarda ambalajlanan peynir numunelerinden daha sonra vakumla ambalajlananlarda kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal niteliklerin, vakumlanmayan numunelerden daha üstün nitelikte olmaları nedeniyle vakum ambalajlamadan da yararlanılabileceği kanaatine varılmıştır.