North Korea’s Nuclear Program Through The Lens of Strategıc Culture


Creative Commons License

ALAGÖZ E. A.

Uluslararası İlişkiler, vol.16, no.61, pp.111-126, 2019 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 61
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33458/uidergisi.541541
  • Journal Name: Uluslararası İlişkiler
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-126
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

This paper presents an application of the concept of strategic culture as a possible way to analyze North Korea’s nuclear program. The goal is to illustrate that the strategic culture approach is a useful method to understand North Korea’s determination to develop nuclear capability, demonstrating the link between culture and behavior through Alastair Johnston’s methodology. The question of the formation of a North Korean strategic culture will be scrutinized through scoring the speeches and written messages of three North Korean leaders in terms of the presence of key cultural assumptions. Then, it will accordingly suggest that North Korea’s strategic culture, affecting the practices of its security policy, leads this country toward an active defense strategy, which implies a credible nuclear deterrence.
Bu çalışma stratejik kültür yaklaşımını, Kuzey Kore’nin nükleer programının incelenmesi için muhtemel bir analiz yöntemi olarak ele almaktadır. Çalışmanın amacı, kültür ile davranış arasındaki bağlantıyı Alastair Johnston’un metodolojisiyle ortaya koyarak stratejik kültür yaklaşımının Kuzey Kore’nin nükleer kabiliyet geliştirme ısrarını anlamak adına faydalı bir yöntem olduğunu göstermektir. Kuzey Kore özelinde bir stratejik kültürün oluşup oluşmadığı, Kuzey Kore’nin bugüne kadarki üç liderinin seçilen konuşma ve yazılı mesajları, temel kültürel varsayımların varlığına göre puanlanmasıyla ortaya koyulacaktır. Akabinde bu puanlama çerçevesinde stratejik kültürünün, stratejik davranış üzerindeki etkisinin bir tezahürü olarak, Kuzey Kore’yi, inandırıcı nükleer caydırıcılık içeren aktif savunma stratejisi tercihine ittiği ifade edilecektir.