Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Önlenmesi


Creative Commons License

Kıskaç N., Rashıdı M., Karaman F.

in: Sağlık Bilimlerinde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Taner Aksu, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.11-22, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Duvar Yayınevi
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.11-22
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi Taner Aksu, Editor
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Kaliteli sağlık hizmetinin en önemli göstergelerinden biri hasta güvenliğidir. Bundan dolayı yataklı tedavi kurumlarında tanı ve tedavi süreleri boyunca hastaların güvenliğinin sağlanması tüm sağlık çalışanları ve yöneticileri tarafından büyük önem arz etmekte olup, her çalışanın dikkatle üzerinde durması gereken bir konudur. Hastanelerde güvenli ortamın sağlanarak devam ettirilmesi ile hastayı ikincil yaralanmalardan korumak hemşirenin ve diğer sağlık çalışanlarının en önemli yasal ve etik sorumluluklarından biridir. Hastanelerde en sık görülen ikincil yaralanma nedenleri arasında düşmeler önemli bir yer tutmaktadır. Düşme; ani ve istem dışı pozisyon değişikliği sonucu bir bireyin yere, bir objeye, zemine ya da bulunduğu seviyeden daha düşük bir seviyeye inmesi olarak tanımlanmaktadır. Düşmeler, bireyde yaralanma ve fonksiyon kayıplarına dolayısı ile hastanede kalış süresinin uzamasına, tedavi maliyetinin artmasına, yaşam kalitesinin azalmasına aynı zamanda hasta, hasta yakınları, bakım verenler ve hastane personelinde anksiyete ve korku gelişmesine, stres ve kaygılarının artmasına neden olmaktadır. Literatürlerde hastanelerde birçok faktörün neden olduğu düşmelerin, tamamen önlenemeyeceği ancak uygulanacak etkin koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği belirtilmektedir. Bu manada, öncelikle hastalarda düşme risk düzeyinin belirlenmesi, düşme riskine katkıda bulunan faktörlerin daha iyi anlaşılmasına ilişkin çalışmaların yapılması düşmelerin önlenmesi bakımından son derece önemlidir. Özellikle hastaları düşmelerden korumada kilit rolde olan hemşireler, diğer profesyonel ekip üyelerini ve meslektaşlarını destekleyerek gerekli düzenlemeleri yapmaları, kaliteli bakımı sağlamaları için düşmeleri önleme konusunda gerekli uygulamaları, eğitimleri ve çalışmaları yapmalıdırlar.