Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Demografik Özelliklerine Göre Serbest Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği


YILDIZ S., GÖKTAŞ L. S., HABİL T., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.4, pp.353-362, 2017 (Peer-Reviewed Journal)