Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapan Spor Yöneticiliği BölümüÖğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi (İstanbul EsenyurtÜniversitesi Örneği)


AYTAN M., SOYAL M., ATTİLA A.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.20-29, 2019 (Peer-Reviewed Journal)