KURUMSAL YÖNETİŞİMİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VİETNAM’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYSEL ÇALIŞMA


sipahi e., artantaş e., ŞİŞMAN D.

RS - Research Studies Anatolia Journal, vol.1, no.1, pp.35-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)