Sendikal örgütlülük düzeyi ile sosyal harcamalar arasındaki ilişkinin incelenmesi: OECD ülkelerinden bulgular


ÇELİK A.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.3, pp.456-468, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier