Yeni Medyada Haber ve Habercilikte Propagandanın Medyada Algı Yönündeki İşlevselliği


Creative Commons License

Dikme H., Sucu İ., Özcan Ata S.

International Marmara Social Congress, Kocaeli, Turkey, 15 - 16 December 2023, pp.3-4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3-4
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Özet                                                                                                                                              

Yeni medya üzerinden yaygınlaşan haber ağlarıyla birlikte oluşturulan veya kullanılan yeni nesil medya düzeni medya kanallarında oldukça yaygın olmaya başlamıştır. Geleneksel medyanın aksine yeni medya üzerinden yaygınlaşan haber yayın organları tümüyle dijital aygıtlar ve ortamlardan oluşan bir sistem içerisinde yer almaktadır. Yeni medya süreçlerinde basılı yayın kaynakları beraberinde teknolojik gelişmeleri de tetiklemiş ve dijital kullanımın pekiştirilmesini daha da artırmıştır. Dijitallikten uzak kalan habercilik anlayışının tümüyle dijital alandan uzak bir medya düzende kalarak yeterince güncel olamamasına da sebep olmaktadır. Dijital sistemler üzerinden yapılan haber kaynakları yeni medyanın alanı içerisinde yer alarak popüler bir konuma gelmektedir. Yeni medya haber kaynaklarında da aracılık eden internet, bloglar, web siteleri, video oyunları, video bazlı içeriklerin tümü yeni medyanın birer kanalı kabul görmekte ve bu kanllar birbirleri ile etkileşim içerisinde yer almaktadır.

Gündelik yaşam içerisinde de yeni medya üzerinden kişilerin ve medya kanallarının propaganda amaçlı da etki alanı içerisinde gün geçtikçe yer almaya devam etmesine neden olmaktadır. Bu yönde propaganda çalışmaları da haber çalışmalarının öncelikli konumu arasında bulunmaktadır. Yeni medya araçlarının kullanıldığı ve algı mekanizmasının oluşturulduğu eylemlerin yarattığı etki de geniş kitlelere ve süreçlere hızla yansıyabilmektedir. Yeni medyanın hayatımıza aktif bir biçimde girmesiyle beraber her alanda olduğu gibi haber, habercilik perspektifinde de bir değişim ve dönüşümün meydana gelmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada propaganda yönünde geleneksel medya yönünde yeni medya süreçlerinin birlikte yer aldığı yenidünya düzeninin medyada yarattığı, yaratabileceği olumsuz de etkiler önem kazanmaya başlamıştır.

Sosyal medya bireyler arasında bir sosyalleşme aracı olduğu gibi aynı zamanda da yeni medyada haber ve propaganda oluşum ve aktarımda da kullanılan bir iletişim süreci haline gelmiştir. Bu durum yönünde sosyal medya aracığıyla paylaşılan ve haber niteliği taşıyan içeriklerin haber verme, eleştiri hakkını kullanma ve ifade özgürlüğü kavramlarının özgün ve doğru bir biçimde kullanılması yönünde önemin göz önünde bulundurulmasını, haber niteliği taşımayan içerik kirliliği yaratabilecek bilgi aktarımının da medya okuryazarlığı ile doğru bir biçimde okunmasını gerekli hale getirmiştir. Bu çalışmada, yeni medyada haber içeriklerindeki değişim ve dönüşümün nasıl oluştuğu literatür taraması çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Haber, Habercilik, Propaganda, İletişim.