Muhasebe Meslek Mensuplarının Aşırı Niteliklilik ve İşyerinde Sıkılma Durumunun Tespiti


Özbek A., Altunal I.

VII. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları işi nitelikli görüp görmediklerini ve iş yerinde sıkılma sendromuna sahip olup olmadıklarını tespit etmek ve bu durumun çeşitli demografik özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak araştırmanın örneklemini Kütahya ve Eskişehir’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Örneklem kapsamında gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 318 muhasebe meslek mensubuna ulaşılmıştır.

Araştırmanın sonucunda Kütahya ve Eskişehir’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının işyerinde sıkılma sendromuna sahip olmadıkları ve kendilerini aşırı nitelikli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca vasıflılık alt boyutunun, gelişme krizi alt boyutuna anlamlı ve pozitif etki ettiği tespit edilmiştir.