An Application on Speaking Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Phillips 66 Technique


Creative Commons License

Can U., Çakır T.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.18, no.4, pp.1421-1445, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.68009
  • Journal Name: JOURNAL OF TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1421-1445
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, an in-class activity for speaking skill has been designed by using Phillips 66 technique in order to gain and develop speaking skills in teaching Turkish as a foreign language. As a result of the activity implemented in the classroom, it was aimed to evaluate the Phillips 66 technique with the opinions of the students. The research has been carried out with 54 volunteer students learning Turkish at A2 level. The case study method, one of the qualitative research approaches, has been used in the study. Semi-structured interview form as a data collection tool to collect student opinions; descriptive and content analysis methods were used in the analysis of the qualitative data obtained. According to the findings obtained from the students' opinions, it is determined that the Phillips 66 technique solved the problem given to the groups, provided cooperation and group work, allowed the exchange of ideas and contributed to the development of speaking skills in the target language. It was understood that the six-minute time determined for the discussion of the groups in the activity was short and insufficient for the speaking activity at the A2 level. Most of the participants are of the opinion that they are in harmony with their groupmates during the activity. Some participants opine that their current levels (A2 level) are unsuitability for this type of activity. Most of the participants stated that the Phillips 66 technique should be implemented in Turkish lessons because of the thought that it contributes to speaking skills. It is considered that the study is important for the field in terms of proposing an activity design using the Phillips 66 technique for speaking skills in teaching Turkish as a foreign language and filling the gap about the use of Phillips 66 technique in teaching Turkish as a foreign language.

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi amacıyla Phillips 66 tekniği kullanılarak konuşma becerisine yönelik bir sınıf içi etkinlik tasarlanmıştır. Sınıfta uygulanan etkinlik sonucunda öğrencilerin görüşleriyle Phillips 66 tekniğinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma, A2 seviyesinde Türkçe öğrenen 54 gönüllü öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Öğrenci görüşlerinin toplanması için veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu; elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgulara göre; Phillips 66 tekniğinin gruplara verilen problemi çözdüğü, iş birliği ve grup çalışması sağladığı, fikir alışverişine imkân verdiği ve hedef dilde konuşma becerisini geliştirmeye katkı sağladığı belirlenmiştir. Etkinlikte grupların tartışması için belirlenen altı dakikalık zamanın A2 düzeyinde konuşma etkinliği için kısa ve yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların çoğu, etkinlik sırasında grup arkadaşlarıyla uyum içerisinde olduğu görüşündedir. Bazı katılımcılar mevcut seviyelerinin (A2 seviyesi) bu tür bir etkinlik için uygun olmadığı görüşündedir. Katılımcıların çoğu, Phillips 66 tekniğinin konuşma becerisine katkı sağladığı düşüncesiyle Türkçe derslerinde uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmanın, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisine yönelik Phillips 66 tekniğinin kullanılarak etkinlik tasarımı önermesi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında Phillips 66 tekniğinin kullanımıyla ilgili boşluğu doldurması bakımından alan adına önemli olduğu düşünülmektedir.