Ekstratuar Ürografilerde Uriner Sistem Uriner Sistem Konjenital Anomali Sıklığı ve özellikleri


Barut A. Y.

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, no.1, pp.81-84, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: ISTANBUL MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.81-84
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: No

Abstract

ZET Gemtouriner sıstemin konJemtal anamalilerı sıklıkla karşımıza çıkan ve se-bep olduklan klinik tablolar nedem ile onem taşımaktadır. Bu çalışmada 12 nisan 2007 Tarıhı'nden 20 Temmu: 2007 tarih ı ne kadm klımğimı:de çekilen ekstruatar ürograft görüntüleıini ırdelemeyi ı • e hastanemızde konjenital ana-mali görüleme sıklığmı saptamayı amaçladık. Anahtar Kelime/er: Ekıratuar iırografi, Üriner sistem, Konjemtal anamali GEREÇ VE YÖNTEM Kurumumuzda incelemeler Siemens marka cihaz ile yapıldı. Ekst-ruatar ürografi incelemesı DÜSG ardından IV kontrası madde veril-mesinden soma 5, 7, 15 dakikalarda elde edildi. 12 Nisan 2007 tari-hinden 20 Temmuz 2007 tarihine kadar tarihleri arasında yapılan 795 ekıratuar ürografi genitoüriner sisternın konjenital anomalileri açısından değerlendirildi.