Efficiency Measurement With Data Envelopment Analysis on Chain Technology Grocery Stores in Turkey


DERİCİ S., ATALAY E.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.3, pp.1387-1399, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nowadays, excessive consumption which arises result of increasing people number, obliges efficiently and effectively the usage of scarce resources. Data Envelopment Analysis is a decision method including many criterias which informs about non-effective situation by measuring effective usage of the resources. Chain technology grocery stores shows a large scale activities supplant for the small and medium scale technology stores. In Turkey, the chain technology markets, which it is known as Teknosa, Bimeks, Media Markt and Vatan Computer, have the largest volume of transactions. In this study, relative efficiency and performance of these stores share the same goals which have surveyed by using same input(number of store and stuff) and same output (endorsement) through Data Envelopment Analysis. Information about position in this sector and relative efficiency of these firms have obtained by using this study results.
Günümüzde insan sayısının artmasıyla birlikte ortaya çıkan aşırı tüketim kıtkaynakların etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Veri Zarflama Analizi de sözkonusu kaynakların etkin kullanımını ölçerek etkin olmayan durumlar halinde bilgi verenbirçok kriterli karar verme yöntemidir. Artık küçük ve orta ölçekli teknoloji mağazalarınınyerini daha büyük ölçekle faaliyet gösteren zincir teknoloji market mağazaları almaktadır.Ülkemizde işlem hacmi en büyük zincir teknoloji market mağazaları Teknosa, Bimeks, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar’dır. Bu çalışmada aynı amaçlara sahip olan bu mağazalarıngöreli etkinlikleri ve performansları aynı girdi (mağaza sayıları ve çalışan sayıları) ve aynıçıktı (ciro) kullanılarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi (VZA)kullanılarak ölçülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler kullanarak söz konusufirmaların birbirlerine göre göreli etkinlikleri ve sektördeki konumları hakkında bilgi eldeedilecektir.