Evaluation on the Menus in International Flights Which Include the Items of Turkish Cuisine: A Research on the Flying Chefs


Creative Commons License

UĞRAÇ F., ERDEN A. E., NEGÜZEL F. K., KIZILDEMİR Ö.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.1312-1327, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to evaluate the menus of the Turkish cuisine on international flights. In this study,observations and opinions of flying chefs who prepare products for passengers were used. The dataobtained from the interviews with 20 flying chefs using semi-structured interview form were evaluated. Thefindings show that foreign passengers generally have a positive opinion about the products of Turkishcuisine. Some products such as kebab, baklava, Maras ice cream brewed tea and Turkish coffee are knownand demanded by the passengers. On the other hand, some products such as stuffed vine leaves andsemolina halva were not perceived enough by the passengers and less preferred. According to theinformation received from the flying chefs, the passengers do not want to take risks because they don’t knowTurkish food and drinks, they think Turkish food is greasy and spicy, the Turkish food and drinks do notfit their culture, such as reasons why they don’t prefer Turkish cuisine. Passengers who didn’t prefer Turkishcuisine were most likely to prefer the International Cuisine.
Bu araştırmada uluslararası uçuşlardaki Türk mutfağına ait ürünlerin yer aldığı menülerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunu yaparken de bu ürünleri yolcular için hazırlayan uçan şeflerin gözlem ve görüşlerinden faydalanılmıştır. Çalışmada 20 uçan şefle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular yabancı yolcuların genel olarak Türk mutfağına ait ürünlere karşı olumlu görüş bildirdiklerini göstermiştir. Kebap, baklava, Maraş dondurması, demleme çay ve Türk kahvesi gibi bazı ürünlerin yolcular tarafından bilindiği ve daha çok talep edildiği tespit edilmiştir. Buna karşın yaprak sarma ve irmik helvası gibi bazı ürünlerin ise yolcular tarafından tam olarak algılanamadığı ve daha az tercih edildiği görülmüştür. Uçan şeflerden alınan bilgilerden yola çıkılarak yolcuların Türk yemek ve içeceklerini bilmedikleri için risk almak istememeleri, yemekleri yağlı ve baharatlı bulmaları, Türk yemek ve içeceklerinin kültürlerine uymaması gibi nedenler Türk mutfağını tercih etmeme nedenleri arasında yer almaktadır. Türk mutfağını tercih etmeyen yolcuların en çok dünya mutfaklarına yöneldiği belirlenmiştir.