Comparison of Financial Performance of Participation Banks and Private Capital Conventionel Banks in Turkey


YURTTADUR M., DEMİRBAŞ H.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.89-117, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Participation banks are different from conventionel banks in that their working principles are complementary to the financial system and operate in the same competitive environment as conventionel banks. From this point of view, the finacial performance of the participation banks will be more or less different depending on the conventionel banks, and they will provide clues about the future growth performance of these banks. In this study, financial performance of 3 participation banks including Turkiye Finans, Albaraka Turk and Kuveyt Turk and three conventionel banks of similar size (Şeker Bank, Turk Ekonomi Bankasi and ING Bank) were compared using 2010-2016 financial data. In comparison, a total of 11 ratios were used in profitability, liquidity, risk and solvency, asset quality and capital adequacy
Katılım bankalarının çalışma prensipleri mevduat bankalarından farklı olması dolayısıyla finansal sistemi tamamlayıcı bir unsur olmalarının yanında mevduat bankaları ile aynı rekabet ortamı içinde faaliyet gösterdikleri de bir gerçektir. Bu açıdan katılım bankalarının finansal performanslarının mevduat bankalarına göre farklı olup olmadığı daha yüksek ya da daha düşük bir performans sonucu ortaya koyup koymadıkları bu bankaların gelecekteki büyüme performansları hakkında ipuçları verecektir. Bu çalışmada 2010-2016 yılları verileri kullanılarak Türkiye Finans, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk olmak üzere 3 katılım bankası ve benzer büyüklüklerde üç mevduat bankasının (Şeker Bank, Türk Ekonomi Bankası ve ING Bank) finansal performansları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada kârlılık, likidite, risk ve borç ödeme gücü, aktif kalitesi ve sermaye yeterlilik başlıklarında toplam 11 oran kullanılmıştır