Türkiye’de Sağlık Turizminin Finansal Piyasalara Etkisi


Demirel S., Şahin A.

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, vol.6, no.4, pp.308-336, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizminin finansal piyasalara olan etkisini analiz etmektir. Bu amaçla çalışmada sağlık turizmi değişkeni olarak Türkiye’nin sağlık turizm gelirleri, finansal piyasa değişkeni olarak dolar/TL kuru ve Bist100 endeksi verileri kullanılmıştır. Çalışmada farklı mertebelerde durağan değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerinin incelenmesi ARDL Eşbütünleşme analiz yöntemiyle sağlanmıştır. Araştırma bulgularında verilen uzun dönem dengesinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının gösterilmesinde kullanılan F sınır testi istatistiği incelendiğinde, alınan dönem için sağlık turizmi gelirleri ile Bist100 endeksi ve dolar/TL kuru arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bir diğer bulgu ise ele alınan dönem boyunca uzun dönemde sağlık turizmi gelirlerindeki artışın Bist100 endeksinde bir artışa sebep olduğu görülmektedir. Dolar/TL kuru endeksinin uzun dönem katsayısı incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir uzun dönem katsayısının hesaplandığı görülmektedir. Bu durumda ele alınan dönem boyunca uzun dönemde sağlık turizmi gelirlerindeki %1’lik bir artışın dolar/TL endeksinde %4.22’lik bir artışa sebep olduğu görülmektedir.