Sharing Economy in Destinations: An Evaluation of Munirent, ShareHub, ShareNL Projects and Recommendation


Creative Commons License

Yıldız S., Tanrıverdi H.

International Social Sciences Studies Journal, vol.9, no.108, pp.5255-5259, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Paylaşım ekonomisi, kıt kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayan, paylaşım temelli bir iş modelidir. Kullanım alanı giderek artan bu iş modeli, yerel yönetimlerin de dikkatini çekmeye başlamış, turistik destinasyonlarda paylaşım temelli projelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, turistik destinasyonlarda ortaya çıkmış Munirent, ShareHub ve ShareNL projelerini basitce inceledik. Paylaşılan şehirler ağının gelişme potansiyelini gördük. Amacımız, farkındalık yaratarak benzer uygulamaların turizm potansiyeli yüksek destinasyonlarda ortaya çıkmasını sağlamak ve alanyazına katkı sağlamaktır.