An Investigation on the Applicability of the Sustainable Hotel Paradigm in Tourism Businesses


Creative Commons License

KONYALILAR N.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.91-107, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this article is to investigate the applicability of the sustainable hotel paradigm in tourism businesses. The successful continuity of sustainability and awareness raising of employees in the tourism market where environmental awareness is increasing rapidly and competition is becoming more and more difficult will provide significant benefits in terms of businesses. The universe of the work consists of 530 people working in 9 hotels operating in Kocaeli, Kartepe. Therefore, according to the sample of calculation table, 345 people have formed. The "Sustainable Hotel Paradigm Scale" and the "Sustainability Applicability Scale" used for the data will be obtained from participants in the study. As a result of the analyzes made, it was determined that the age variability of employees is statistically effecting on ensuring sustainability, the environment, increasing in-service and external training. Additionally, a positive relationship was found between increasing education and absence of environmental pollution. It has been determined that there is a relationship between the encouragement of consumers in the area of environmental protection while meeting their needs and the prevention of environmental pollution.
Bu yazının amacı, turizm işletmelerinde sürdürülebilir otel paradigmasınınuygulanabilirliğini araştırmaktır. Çevre bilincinin hızla arttığı ve rekabetin gittikçe dahada zorlaştığı turizm pazarında sürdürülebilirliğin sürdürülebilirliği, turizm bilinciartırıcı işletmeler açısından önemli faydalar sağlayabilir. Çalışmanın evrenini KocaeliKartepe'de faaliyet gösteren 9 otelde çalışan 530 kişi oluşturuyor. Bu nedenle, örnekhesaplama tablosuna göre 345 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılanlardan eldeedilen veriler için Sürdürülebilir Otel Paradigması Ölçeği ve SürdürülebilirlikUygulanabilirlik Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, çalışanların yaşdeğişkenlerinin, sürdürülebilirlik sağlanması açısından hizmet içi ve okul dışıeğitimlerin çevre üzerindeki artışına istatistiksel olarak etkisi olduğu belirlenmiştir.Ayrıca, eğitimdeki artış ve çevre kirliliğinin yokluğu arasında da pozitif bir ilişkibulunmuştur. Tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre kirliliğinin önlenmesiiçin çevre koruma alanında teşvik edilmesi arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.